27.1.2013

"Oui" au mariage pour tous!

Kun kaksi parasta ystävääni Suomesta tulivat vierailulle Lilleen, he pääsivät heti ranskalaisuuden ytimeen eli mielenosoitukseen: viime lauantaina marssittiin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta!

When two of my best friends from Finland came to visit Lille, they got to experience one of the corner stones of frenchness right away, that is, a demonstration: last Saturday we marched for marriage equality!


Hollanden sosialistihallitus on ajanut tasa-arvoista avioliittolakia, joka on parhaillaan parlamentin käsittelyssä. Debatti lain ympärillä on ollut kiihkeää. Pari viikkoa sitten Pariisissa järjestettiin lakia vastustava kansallinen mielenosoitus, joka onnistui mobilisoimaan jopa 300 000 ranskalaista (tosin poliisi ja mielenosoituksen järjestäjä kiistelevät luvusta). Tänään sunnuntaina pääkaupungin kadut valtaa puolestaan lain kannattajien mielenosoitus, jonne olin itsekin menossa ennen kuin flunssa pysäytti pienen suomalaisen. Tässä kuitenkin kuvia Lillessä järjestetystä mielenosoituksesta, joka ymmärtääkseni sai liikekannalle kolmisentuhatta kaupunkilaista.

The left wing government of Hollande has been moving forward with their gay marriage bill, which at the moment is being discussed at the parliament. The debate around the matter has been heated. A couple of weeks ago, a demonstration protesting against equality of rights managed to mobilize around 300 000 citizens in Paris (although the police and the organizers disagree on the number). This Sunday, it's the supporters of the bill who take to the streets of the capital, an event that I wanted to take part in myself until a flu stopped me. However, here are some photos from the demonstration in Lille last weekend. I understand that we were around 3000.


(c) Aino Hatakka

(c) Aino Hatakka

(c) Aino Hatakka

Lain vastustajien iskulauseena on ollut "un papa, une maman", eli "yksi isä, yksi äiti". Yllä olevan kuvan kylttiin on maalattu vasta-argumentti: "parempi äitipari kuin yksi paska isä". Vaikka Hollanden ajama laki koskeekin vain samaa sukupuolta olevien oikeutta mennä naimisiin, koskee se epäsuorasti myös adoptio-oikeutta, sillä kaksi ihmistä voi yhdessä adoptoida lapsen vain, jos he ovat naimisissa. Tämän vuoksi suuri osa keskustelusta onkin liittynyt adoptioon.

Those opposed to the law have taken up the slogan "un papa, une maman", "one dad, one mum". Pictured above, is a counter-argument: "better a pair of mums that one dad that's shit". Even though Hollande's bill is only about the right to marry, it indirectly opens the way to gay adoption, joint adoption being a right reserved to married couples. This is why most of the debate has been about adoption.Entä miksi minä, suomalainen, halusin osallistua mielenosoitukseen, joka koskee Ranskan lainsäädäntöä? Ensinnäkin siksi, että kyseessä ovat homoseksuaalien ranskalaiskavereitteni oikeudet. Toiseksi siksi, että mitä useampi maa (ja etenkin mitä useampi Euroopan maa) hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien avioliitot, sitä suurempi paine Suomellakin on siihen.

And why would I, a Finnish person, want to participate in a demonstration concerning the French legislation? Well first of all, it's about the rights of my homosexual French friends. Second of all, the more countries in the world (and especially in Europe) allow same-sex marriages, the more pressure there will be for Finland to do the same thing.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti